അടക്കുക
മുന്നറിയിപ്പുകൾ ALERTS    * പുറപ്പെടുവിച്ച സമയം Issue date 29-11-2022 01:00 PM :2022 നവംബര്‍ 29-ാം തീയതി ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് - മഞ്ഞ അലർട്ട്:Heavy rainfall alert on 29th November 2022 - Yellow alert    * പുറപ്പെടുവിച്ച സമയം Issue date 14-11-2022 01:00 PM :2022 നവംബര്‍ 14-ാം തീയതി ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് - മഞ്ഞ അലർട്ട്:Heavy rainfall alert on 14th November 2022 - Yellow alert    * പുറപ്പെടുവിച്ച സമയം Issue date 10-11-2022 01:00 PM :2022 നവംബര്‍ 11-ാം തീയതി മുതൽ 13-ാം തീയതി വരെ വരെ ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് - മഞ്ഞ അലർട്ട്:Heavy rainfall alert on 11th November to 13th November 2022- Yellow alert    * പുറപ്പെടുവിച്ച സമയം Issue date 03-11-2022 01:00 PM :2022 നവംബർ 3 മുതൽ നവംബർ 4 വരെ വളരെ അതിശക്‌തമായ മഴയ്ക്കുള്ള - ഓറഞ്ച് അലർട്ട്, 2022 നവംബർ 5 മുതൽ നവംബർ 6 വരെ ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള - മഞ്ഞ അലർട്ട്: Very Heavy rainfall alert on 3nd November to 4th November 2022- Orange alert , Heavy rainfall alert on 5th November to 6th November 2022 - Yellow alert    * പുറപ്പെടുവിച്ച സമയം Issue date 02-11-2022 01:00 PM :2022 നവംബര്‍ 2-ാം തീയതി മുതൽ 6-ാം തീയതി വരെ വരെ ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് - മഞ്ഞ അലർട്ട്:Heavy rainfall alert on 2nd November to 6th November 2022- Yellow alert    * പുറപ്പെടുവിച്ച സമയം Issue date 29-10-2022 01:00 PM :ഒക്ടോബർ 30 മുതൽ 2022 നവംബര്‍ 2-ാംതീയതി വരെ തീയതികളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് - മഞ്ഞ അലർട്ട്:Heavy rainfall alert on 30th October to 02nd November 2022- Yellow alert    * പുറപ്പെടുവിച്ച സമയം Issue date 24-10-2022 01:00 PM :ഒക്ടോബർ 24 ന് ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് - മഞ്ഞ അലർട്ട്:Heavy rainfall alert on 24 October 2022- yellow alert    * പുറപ്പെടുവിച്ച സമയം Issue date 18-10-2022 01:00 PM :2022 ഒക്‌ടോബർ 18 ന് വളരെ കനത്ത മഴ അലേർട്ട് ഓറഞ്ച് അലർട്ട്, 19 മുതൽ 22 ഒക്‌ടോബർ 2022 വരെ കനത്ത മഴ അലേർട്ട് - മഞ്ഞ അലർട്ട്:Very Heavy rainfall alert on 18 October 2022 Orange alert , Heavy rainfall alert on 19 to 22 October 2022 - yellow alert    * പുറപ്പെടുവിച്ച സമയം Issue date 17-10-2022 01:00 PM :ഒക്ടോബർ 17,18,19,21 തീയതികളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് - മഞ്ഞ അലർട്ട്:Heavy rainfall alert on 17,18,19,21 October 2022- yellow alert    * പുറപ്പെടുവിച്ച സമയം Issue date 13-10-2022 06:30PM:മണിയാർ അണക്കെട്ടിന്റെ ഷട്ടർ തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്: Maniyar Dam shutter opening    * പുറപ്പെടുവിച്ച സമയം Issue date 13-10-2022 05:00 PM :ഒക്ടോബർ 13 മുതൽ 17 വരെ തീയതികളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് - മഞ്ഞ അലർട്ട്:Heavy rainfall alert on 13th to 17th October 2022- Yellow alert

ജില്ലയെക്കുറിച്ച്

പത്തനംതിട്ട പട്ടണത്തിലാണ് ജില്ലാ ആസ്ഥാനം. ജില്ലാ ഭരണകൂടം ജില്ലാ കലക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ്. ജനറൽ കാര്യങ്ങൾ, റവന്യൂ വീണ്ടെടുക്കൽ, ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ, ഭൂപരിഷ്കരണം, തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറുകൾ എന്നിവയുടെ ചുമതലയുള്ള അഞ്ചു ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർമാർ ജില്ലാ കളക്ടറെ സഹായിക്കുന്നു. ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനത്തിന്റെ കീഴിൽ പത്തനംതിട്ടയിൽ ഒരു ജില്ലാ  പഞ്ചായത്ത്, 8 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, 53 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾ ഉണ്ട്. നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഏക ശ്രേണി സംവിധാനത്തിൽ ജില്ലയിൽ 4 മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതു കൂടാതെ ഒരു സെൻസസ് ടൗണും (കോഴഞ്ചേരി) ഉണ്ട്.

2008 ലെ പാർലമെൻററി ആൻഡ് അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളുടെ വിഭജനം അനുസരിച്ച് പത്തനംതിട്ടയിൽ അഞ്ച് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട്.   പത്തനംതിട്ട  പാർലമെൻററി മണ്ഡലം ജില്ലയിലെ എല്ലാ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളും കോട്ടയം ജില്ലയിലെ രണ്ടു  നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ്. കോൺഗ്രസ്, കേരള കോൺഗ്രസ്, സിപിഎം, സിപിഐ എന്നിവയാണ് പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ.

  • എഴുത്തുകള്‍ കാണുന്നില്ല
  • എഴുത്തുകള്‍ കാണുന്നില്ല
Divya S
ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോ: ദിവ്യ എസ് അയ്യർ ഐ. എ. സ്

ജില്ല ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ

 

ജില്ലാ : പത്തനംതിട്ട
തലസ്ഥാനം   : പത്തനംതിട്ട
സംസ്ഥാനം   : കേരളം

വിസ്തീർണ്ണം :2642 km sq
ജനസംഖ്യ     :12,31,412
ആൺ         :561716
പെൺ        :635696
കോ-ഓർഡിനേറ്റ്സ് : 9.2648°N 76.7870°E
സമയം-സോൺ  IST :(UTC+5:30)
ടെലിഫോൺ കോഡുകൾ :0468, 0469, 04734, 04735
പിൻ കോഡ്             :689645