അടക്കുക

ജില്ലാ കളക്ടർ

 

DC pta

2017 ബാച്ച് ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ശ്രീ. പ്രേം കൃഷ്ണൻ എസ് ഐഎഎസ് 38-ാമത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടറായി 04/03/2024 ന് ചുമതലയേറ്റു. പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടറായി നിയമിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രീ. പ്രേം കൃഷ്ണൻ എസ് ഐഎഎസ് തൃശൂർ അസിസ്റ്റൻ്റ് കളക്ടർ, സബ് കളക്ടർ ദേവികുളം, ജില്ലാ ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് കമ്മീഷണർ മലപ്പുറം, ടൂറിസം അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ, പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ കെ എസ് ടി പി എന്നിങ്ങനെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയാണ് ശ്രീ. പ്രേം കൃഷ്ണൻ എസ് ഐഎഎസ്.
 

സന്ദര്ശിക്കുക : മുന്‍ ജില്ലാ കളക്ടര്‍മാര്‍