അടക്കുക

ജില്ലാ കളക്ടർ

DC pta

ജില്ലാ കളക്ടർ , പത്തനംതിട്ട പദവിയിലേക്ക്  25-01-2021 ന് ശ്രീ നരസിംഹുഗാരി റ്റി എൽ റെഡ്‌ഡി നിയമിതനായി. ഇദ്ദേഹം 2013 ബാച്ച് ഐ എ എസ് ഓഫീസർ ആണ് .ഇദ്ദേഹം മുമ്പ് സബ് കളക്ടർ – ഇടുക്കി , സിവിൽ സപ്പ്ളൈസ് ഡയറക്ടർ ,തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി ,രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കോർപറേറ്റീവ്സ് പദവികളിലും, സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് . ആന്ധ്രാ പ്രദേശിലെ കടപ്പ ആണ് സ്വദേശം.

 

സന്ദര്ശിക്കുക : മുന്‍ ജില്ലാ കളക്ടര്‍മാര്‍