അടക്കുക

ആശുപത്രികൾ

ശ്രീ അയ്യപ്പാ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റൽ ,വടശ്ശേരിക്കര

കുമ്പളംന്താനം ,വടശ്ശേരിക്കര,പത്തനംതിട്ട,കേരളം-689662


ഫോണ്‍ : 09496116655