അടക്കുക

ഡോ: ദിവ്യ എസ് അയ്യർ ഐ. എ. സ്

ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റ് പത്തനംതിട്ട

ഇ-മെയില്‍ : dc-ptt[at]gov[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ജില്ലാ കളക്ടർ
പ്രൊഫൈൽ യൂആര്‍എല്‍ : https://pathanamthitta.nic.in/ml/%e0%b4%9c%e0%b4%bf%e0%b4%b2%e0%b5%8d%e0%b4%b2%e0%b4%be-%e0%b4%95%e0%b4%b3%e0%b4%95%e0%b5%8d%e0%b4%9f%e0%b5%bc/
ഫോണ്‍ : 04682222505
ഫാക്സ് നം. : 0468-2222505