അടക്കുക

സ്വപ്നിൽ എം മഹാജൻ ഐ.പി.എസ്

എസ് പി ഓഫീസ് പത്തനംതിട്ട

ഇ-മെയില്‍ : sppta[dot]pl[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി
ഫോണ്‍ : 04682222636
ഫാക്സ് നം. : 0468-2222636