അടക്കുക

സന്ദീപ് കുമാർ ഐ.എ.സ്

ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റ്, പത്തനംതിട്ട

ഇ-മെയില്‍ : ptaacut2020[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടർ
ഫോണ്‍ : +918547714728