അടക്കുക

ജില്ലാ വകുപ്പ് മേധാവികൾ

വിഭാഗമനുസരിച്ച് ആർ ആരെല്ലാമാണെന്ന് തരംതിരിക്കുക

വേർതിരിച്ചെടുക്കുക

ജില്ലാ വകുപ്പ് മേധാവികൾ
പ്രൊഫൈൽ ചിത്രം പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ ഫോണ്‍ ഫാക്സ് വിലാസം
ചിത്രങ്ങളില്ല ഡോ: ദിവ്യ എസ് അയ്യർ ഐ. എ. സ് ജില്ലാ കളക്ടർ dc-ptt[at]gov[dot]in 04682222505 0468-2222505 ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റ് പത്തനംതിട്ട
ചിത്രങ്ങളില്ല സ്വപ്നിൽ എം മഹാജൻ ഐ.പി.എസ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി sppta[dot]pl[at]kerala[dot]gov[dot]in 04682222636 0468-2222636 എസ് പി ഓഫീസ് പത്തനംതിട്ട
ചിത്രങ്ങളില്ല സന്ദീപ് കുമാർ ഐ.എ.സ് അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടർ ptaacut2020[at]gmail[dot]com +918547714728 ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റ്, പത്തനംതിട്ട
ചിത്രങ്ങളില്ല തുളസീധരൻ പിള്ള എ റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ rdoadoor[at]gmail[dot]com 04734224827 04734-224827 റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്,അടൂർ
ചിത്രങ്ങളില്ല രാധാകൃഷ്ണൻ ബി റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ rdo[dot]tvla[at]gmail[dot]com 04692601202 0469-2601202 റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്,തിരുവല്ല