അടക്കുക

സഹായം

ഈ പോർട്ടലിന്റെ ഉള്ളടക്കം / പേജുകൾ മുഖേന ആക്സസ്സുചെയ്യാനോ / നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാനോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ഈ പോർട്ടൽ ബ്രൌസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഒരു സുഖകരമായ അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഭാഗം സഹായിക്കുന്നു

പ്രവേശനക്ഷമത

ഉപയോഗം, സാങ്കേതികവിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ ശേഷി എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാ സൈറ്റിലെയും സൈറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. അതിന്റെ സന്ദർശകരുടെ പരമാവധി പ്രവേശനക്ഷമതയും ഉപയോഗക്ഷമതയും നൽകാൻ ഒരു ലക്ഷ്യം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും വൈകല്യമുള്ളവർക്കായി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ മികച്ച പരിശ്രമങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, വിഷ്വൽ വൈകല്യമുള്ള ഉപയോക്താവിന് സ്ക്രീൻ റീഡർ പോലുള്ള അസിസ്റ്റീവ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഈ വെബ്സൈറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. കുറഞ്ഞ കാഴ്ചപ്പാടോടെയുള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഉയർന്ന തീവ്രത, ഫോണ്ട് സൈസ് വർദ്ധന ഓപ്ഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കാനാകും. വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് കൺസോർഷ്യം (W3C) നൽകപ്പെട്ട വെബ് കണ്ടന്റ് ആക്സസബിലിറ്റി മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ (WCAG) 2.0 ലെവൽ AA നില.
ഈ സൈറ്റിന്റെ പ്രവേശനക്ഷമതയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമോ നിർദ്ദേശമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് അയയ്ക്കുക.

സ്ക്രീൻ റീഡർ ആക്സസ്
കാഴ്ചവൈകല്യമുള്ള ഞങ്ങളുടെ സന്ദർശകർക്ക് സ്ക്രീൻ റീഡറുകൾ പോലുള്ള അസിസ്റ്റീവ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് സൈറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.\

വിവിധ സ്ക്രീൻ റീഡറുകളെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ താഴെ പട്ടികയിൽ കാണിക്കുന്നു:

വിവിധ ഫയൽ ഫോർമാറ്റുകളുടെ സഹായം
സ്ക്രീൻ റീഡർ വെബ്സൈറ്റ് സൌജന്യ / വാണിജ്യപരമായി
സ്ക്രീന്‍ അക്സെസ് ഫോര്‍ ഓള്‍ (SAFA) https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/safa-developer/ സൗജന്യം
നോൺ വിഷ്വൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആക്സസ്സ് (NVDA) http://www.nvda-project.org/ സൗജന്യം
സിസ്റ്റം അക്സെസ് ടു ഗോ http://www.satogo.com/ സൗജന്യം
തണ്ടർ http://www.screenreader.net/index.php?pageid=11 സൗജന്യം
വെബ് എന്നിവർ http://webinsight.cs.washington.edu/papers/webanywhere-html സൗജന്യം
ഹാൾ http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=5 വാണിജ്യപരമായി
ജാസ് http://www.freedomscientific.com/jaws-hq.asp വാണിജ്യപരമായി
സൂപ്പർനോവ http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=1 വാണിജ്യപരമായി
വിൻഡോ-ഐസ് http://www.gwmicro.com/Window-Eyes/ വാണിജ്യപരമായി

വിവിധ സ്ക്രീൻ റീഡറുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ

വിവിധ ഫയൽ ഫോർമാറ്റുകളിലുള്ള വിവരങ്ങൾ കാണുന്ന വിധം:

ഈ വെബ് സൈറ്റ് നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ പോർട്ടബിൾ ഡോക്യുമെന്റ് ഫോർമാറ്റ് (PDF), വേഡ്, എക്സൽ, പവർപോയിന്റ് തുടങ്ങിയ വിവിധ ഫയൽ ഫോർമാറ്റുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. വിവരങ്ങൾ ശരിയായി കാണുന്നതിന്, നിങ്ങളുടെ ബ്രൌസറിൽ ആവശ്യമായ പ്ലഗ്-ഇന്നുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയര്‍ ഉണ്ടായിരിക്കണം.ഉദാഹരണത്തിന്, ഫ്ലാഷ് ഫയലുകൾ കാണുന്നതിന് അഡോബ് ഫ്ലാഷ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്നും സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. വിവിധ ഫയൽ ഫോർമാറ്റുകളിൽ വിവരങ്ങൾ കാണുന്നതിന് ആവശ്യമായ പ്ലഗ്-ഇന്നുകളുടെ പട്ടിക..

ആൾട്ടർനേറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് ടൈപ്പുകൾക്കുള്ള പ്ലഗ്-ഇൻ
ഡോക്യുമെന്റ് ടൈപ്പ് പ്ളഗ് ഇൻ ഫോർ ഡൗൺലോഡ്
പോർട്ടബിൾ ഡോക്യുമെന്റ് ഫോർമാറ്റ് (PDF) ഫയലുകൾ അഡോബ് അക്രോബാറ്റ് റീഡർ അഡോബ് അക്രോബാറ്റ് റീഡർ (External website that opens in a new window)