അടക്കുക

ഉത്തരവുകൾ-അറിയിപ്പുകൾ

ശബരിമല തീർത്ഥാടനം 2021-22

വിവരണം തീയതി ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
ദുരന്ത സാധ്യതകൾ മുൻനിർത്തി ശബരിമല തീർത്ഥാടന യാത്രകളിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തുക - സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് 05-09-2022 കാണുക

ശബരിമല തീർത്ഥാടനം 2021-22

വിവരണം തീയതി ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം 2022 -പത്തനംതിട്ട ജില്ലക്ക് 2022 ജനുവരി 14 വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാദേശിക അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 11-01-2022 കാണുക
മകരവിളക്ക് ഫെസ്റ്റിവൽ 2022 - ചാർജ് ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം - പുതുക്കിയ ഉത്തരവ് 11-01-2022 കാണുക
മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം 2021-22- കുള്ളാര്‍ അണക്കെട്ടില്‍ നിന്നും ജലം തുറന്ന് വിടുന്നതിന് അനുമതി നല്‍കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 08-01-2022 കാണുക
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയമനം (പുതുക്കിയ ഉത്തരവ്) 07-01-2022 കാണുക
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയമനം (പുതുക്കിയ ഉത്തരവ്) 06-01-2022 കാണുക
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയമനം (പുതുക്കിയ ഉത്തരവ്) 04-01-2022 കാണുക
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയമനം (പുതുക്കിയ ഉത്തരവ്) 03-01-2022 കാണുക

ശബരിമല തീർത്ഥാടനം 2021-22

വിവരണം തീയതി ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയമനം (പുതുക്കിയ ഉത്തരവ്) 31-12-2021 കാണുക
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയമനം (പുതുക്കിയ ഉത്തരവ്) 30-12-2021 കാണുക
കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ നിന്ന് ശബരിമല,ശിവഗിരി തീർത്ഥാടകരെ ഒഴിവാക്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 29-12-2021 കാണുക
പമ്പയിൽ നിന്നും സന്നിധാനത്തേക്കും തിരിച്ചും ട്രാക്ടറിൽ ഉള്ള ചരക്കുനീക്കം രാവിലെ 03.00 മണി മുതൽ 07.00 മണി വരെയും വൈകിട്ട് 05.00 മണി മുതൽ 09.00 മണി വരെ ഉള്ള നിരോധനം റദ്ധ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 28-12-2021 കാണുക
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയമനം (പുതുക്കിയ ഉത്തരവ്) 27-12-2021 കാണുക
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയമനം (പുതുക്കിയ ഉത്തരവ്) 14-12-2021 കാണുക
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയമനം (പുതുക്കിയ ഉത്തരവ്) 06-12-2021 കാണുക
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയമനം (പുതുക്കിയ ഉത്തരവ്) 01-12-2021 കാണുക

ശബരിമല തീർത്ഥാടനം 2021-22

വിവരണം തീയതി ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
ശബരിമല ഉത്സവം 2021-2022 - ഡ്യൂട്ടി മജിസ്‌ട്രേറ്റുകളുടെയും എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്‌ട്രേറ്റുകളുടെയും നിയമനം - പുതുക്കിയ ഉത്തരവുകൾ 25-11-2021 കാണുക
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയമനം (പുതുക്കിയ ഉത്തരവ്) 24-11-2021 കാണുക
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയമനം (പുതുക്കിയ ഉത്തരവ്) 22-11-2021 കാണുക
ശബരിമല തീർത്ഥാടനം ഒരു ദിവസത്തേക്ക് (20/11/2021) താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു 19-11-2021 11:00PM കാണുക
ഡ്യൂട്ടി മജിസ്‌ട്രേറ്റുകളുടെയും എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്‌ട്രേറ്റുകളുടെയും നിയമനം - പുതുക്കിയ ഉത്തരവുകൾ 10-11-2021 കാണുക
10/11/2021 ന് EOC ടെക്‌നീഷ്യൻ തസ്തികയിലേക്ക് നടത്തിയ വാക്ക്-ഇൻ ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് (സന്നിധാനം, പമ്പ, നിലയ്ക്കൽ ബേസ് ക്യാമ്പിലെ ഇഒസി ടെക്നീഷ്യൻ) 10-11-2021 കാണുക
ജില്ലയിലെ ഭക്ഷണ ശാലകളിൽ വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വില നിശ്ചയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 09-11-2021 കാണുക

ശബരിമല തീർത്ഥാടനം 2021-22

വിവരണം തീയതി ഡൗൺലോഡ്/കാണുക
ഡ്യൂട്ടി മജിസ്‌ട്രേറ്റുമാരെയും എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്‌ട്രേറ്റുമാരെയും വിന്യസിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് 25-10-2021 കാണുക
ഡ്യൂട്ടി മജിസ്‌ട്രേറ്റുമാരെയും എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്‌ട്രേറ്റുമാരെയും (സന്നിധാനം, പമ്പ, നിലക്കൽ)നിയമിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഓർഡർ 25-10-2021 കാണുക
സ്ക്വാഡുകളുടെ ജോലിസമയവിവരപ്പട്ടിക(സന്നിധാനം & പമ്പ) 15-11-2021 മുതൽ 20-01-2022 വരെ 25-10-2021 കാണുക
സ്ക്വാഡുകളുടെ രൂപീകരണം- സാനിറ്റേഷൻ സൂപ്പർവൈസർ(സന്നിധാനം & പമ്പ )- നിയുക്ത ഓഫീസർ ലിസ്റ്റ് 15-11-2021 മുതൽ 20-01-2022 വരെ 25-10-2021 കാണുക
സ്ക്വാഡുകളുടെ രൂപീകരണം-നിലക്കൽ ബേസ് ക്യാമ്പ് നിയുക്ത ഓഫീസർ ലിസ്റ്റ് 15-11-2021 മുതൽ 20-01-2022 വരെ 25-10-2021 കാണുക
നോട്ടിഫിക്കേഷൻ/അപേക്ഷ ഫോറം-ഇ ഒ സി ടെക്‌നിഷ്യൻ (പമ്പ,നിലക്കൽ,പത്തനംതിട്ട അടിയന്തിര കാര്യ നിർവഹണ കേന്ദ്രം ) 22-10-2021 കാണുക
പമ്പ,നിലക്കൽ,പത്തനംതിട്ട എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന അടിയന്തിര കാര്യ നിർവഹണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു 22-10-2021 കാണുക
തൊഴിലാളികൾ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്,ഹെൽത്ത് കാർഡ്, വാക്ക്സി നേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് നോരോധിച്ചു ഉത്തരവ് 21-10-2021 കാണുക
ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പാചക നിരോധനം സംബന്ധിച്ച് 07-10-2021 കാണുക
കടകളിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്ന പരമാവധി ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകളുടെ എണ്ണം നിജപ്പെടുത്തിയത് സംബന്ധിച്ച് 07-10-2021 കാണുക
മാംസാഹാരം നിരോധനം സംബന്ധിച്ച് 21-10-2021 കാണുക
പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം 21-10-2021 കാണുക
വിലവിവരപട്ടിക തീർത്ഥാടകർക്ക് കാണത്തക്കവിധം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 07-10-2021 കാണുക
ട്രാക്ടറിലുള്ള ചരക്കുനീക്ക നിരോധനം 21-10-2021 കാണുക