അടക്കുക

ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങൾ

വേർതിരിച്ചെടുക്കുക:
ഗവി
ഗവി ഇക്കോ ടൂറിസം

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ കേരള വനവികസന കോർപ്പറേഷന്റെ ഒരു പരിസ്ഥിതി ടൂറിസം പദ്ധതിയാണ് ഗവി. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഗാവി ട്രെക്കിംങ്, വൈൽഡ് ലൈഫ് വാച്ചിങ്, ഔട്ട്ഡോർ ക്യാമ്പിംഗ്,…

അടവി ഇക്കോ ടൂറിസം
കോന്നിയും അടവിയും

ഒരു കുന്നിൻ പട്ടണമായ കോന്നി തടി വ്യാപാരത്തിനും കാട്ടാന  പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിനും പ്രശസ്തമാണ്. അച്ഛൻ കോവിൽ നദിയുടെ തീരത്ത് നിൽക്കുന്ന പുൽമേടുകളും മലനിരകളും ഉള്ള മനോഹരമായ ഒരു…

ശബരിമല ക്ഷേത്രം
ശബരിമല

പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് 72 കിലോമീറ്ററും, തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് 191 കിലോമീറ്ററും കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് 210 കിലോമീറ്ററും ആണ് ശബരിമല  ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അയ്യപ്പന്റെ ദൈവീകമായ വാസസ്ഥാനം…