അടക്കുക

ആര് ആരാണ്

വിഭാഗമനുസരിച്ച് ആർ ആരെല്ലാമാണെന്ന് തരംതിരിക്കുക

വേർതിരിച്ചെടുക്കുക

ജില്ലാ വകുപ്പ് മേധാവികൾ

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ വിലാസം ഫോണ്‍ ഫാക്സ്
ഡോ: ദിവ്യ എസ് അയ്യർ ഐ. എ. സ്ജില്ലാ കളക്ടർdc-ptt[at]gov[dot]inജില്ലാ കളക്ടറേറ്റ് പത്തനംതിട്ട046822225050468-2222505
സ്വപ്നിൽ എം മഹാജൻ ഐ.പി.എസ്ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിsppta[dot]pl[at]kerala[dot]gov[dot]inഎസ് പി ഓഫീസ് പത്തനംതിട്ട046822226360468-2222636
സന്ദീപ് കുമാർ ഐ.എ.സ്അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടർptaacut2020[at]gmail[dot]comജില്ലാ കളക്ടറേറ്റ്, പത്തനംതിട്ട+918547714728
തുളസീധരൻ പിള്ള എറവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർrdoadoor[at]gmail[dot]comറവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്,അടൂർ0473422482704734-224827
രാധാകൃഷ്ണൻ ബിറവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർrdo[dot]tvla[at]gmail[dot]comറവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്,തിരുവല്ല046926012020469-2601202