അടക്കുക

ജില്ലയെ കുറിച്ച്

കേരളത്തിലെ പതിമൂന്നാം റവന്യൂ ജില്ലയായ പത്തനംതിട്ട ജില്ല, പടിഞ്ഞാറൻ മലനിരകളുടെ ചെരുവുകളിൽ തലയുയർത്തി ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ അതിരുകൾക്കിടയിലെ കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് നീളുന്നു. പത്തനംതിട്ട ആസ്ഥാനമായി 29.10.1982 ലെ ജി.ഒ. (എം.എസ്.) നമ്പർ 1026/82 / ആർ.ഡി., വിജ്ഞാപനം 1982 നവംബർ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. വടക്കുഭാഗത്ത് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ചങ്ങനാശ്ശേരി, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി താലൂക്ക്, ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ പീരുമേട് താലൂക്ക്, കിഴക്കുഭാഗത്ത് തമിഴ് നാട് സംസ്ഥാനവും, തെക്ക് ഭാഗത്ത് കുന്നത്തൂർ, പത്തനാപുരം, കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക്, പടിഞ്ഞാറ്, ചെങ്ങന്നൂർ , മാവേലിക്കര, ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കുട്ടനാട് താലൂക്ക് എന്നിവയാണ്. പ്രകൃതിദത്തമായ പുഷ്പങ്ങൾ, ഇടതൂർന്ന കുന്നുകൾ, ഇരുണ്ട നിഗൂഢ വനങ്ങൾ, വിചിത്രമായ വന്യജീവി, മനംമയക്കുന്ന താഴ്വരകൾ എന്നിവയും ഇവിടെയുണ്ട്.

പത്തനംതിട്ടയുടെ ചരിത്രം
 
പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ,താലൂക്ക് ഭൂപടങ്ങൾ