അടക്കുക

ആര് ആരാണ്

വിഭാഗമനുസരിച്ച് ആർ ആരെല്ലാമാണെന്ന് തരംതിരിക്കുക

വേർതിരിച്ചെടുക്കുക

ജില്ലാ വകുപ്പ് മേധാവികൾ

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ വിലാസം ഫോണ്‍ ഫാക്സ്
പി.ബി നൂഹ് ഐ.എ.എസ്ജില്ലാ കളക്ടർdcpta[dot]ker[at]nic[dot]inജില്ലാ കളക്ടറേറ്റെ പത്തനംതിട്ട+9194470290080468-2222505
ശ്രീ. കെ. ജി സൈമൺ ഐ പി എസ്ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിsppta[dot]pl[at]kerala[dot]gov[dot]inഎസ് പി ഓഫീസ് പത്തനംതിട്ട+9194979969830468-2222636
ശ്രീ ചേതൻ കുമാർ മീണ ഐഎഎസ്സബ് കളക്ടർrdo[dot]tvla[at]gmail[dot]comറവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ് തിരുവല്ല+9194471149020469-2601202
ചെൽസാസിനി . വി ഐ എ എസ്അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടർptaacut2020[at]gmail[dot]comജില്ലാ കളക്ടറേറ്റ്, പത്തനംതിട്ട+918547714728
ഹരികുമാർ എസ്റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർrdoadoor[at]gmail[dot]comറവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്+91944779982704734-224827