അടക്കുക

ആര് ആരാണ്

വിഭാഗമനുസരിച്ച് ആർ ആരെല്ലാമാണെന്ന് തരംതിരിക്കുക

വേർതിരിച്ചെടുക്കുക

ജില്ലാ വകുപ്പ് മേധാവികൾ

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ വിലാസം ഫോണ്‍ ഫാക്സ്
ഡോ: നരസിംഹുഗാരി റ്റി എൽ റെഡ്‌ഡി ഐ. എ. സ്ജില്ലാ കളക്ടർdc-ptt[at]gov[dot]inജില്ലാ കളക്ടറേറ്റെ പത്തനംതിട്ട+9194470290080468-2222505
ആർ. നിശാന്തിനി ഐ.പി.എസ്ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിsppta[dot]pl[at]kerala[dot]gov[dot]inഎസ് പി ഓഫീസ് പത്തനംതിട്ട+9194979969830468-2222636
ചെൽസാസിനി . വി ഐ എ എസ്അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടർptaacut2020[at]gmail[dot]comജില്ലാ കളക്ടറേറ്റ്, പത്തനംതിട്ട+918547714728
ശ്രീ സുരേഷ് പിറവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർrdoadoor[at]gmail[dot]comറവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്+91944779982704734-224827