അടക്കുക

home3-ml

ജില്ലയെക്കുറിച്ച്

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla et erat nulla. Nam vitae magna tincidunt, ornare augue quis, pellentesque metus. Duis quis purus a urna laoreet lacinia eget nec sapien. Nulla vehicula, magna sit amet luctus bibendum, nisl diam auctor sem, condimentum molestie tortor ipsum eu enim. Duis pulvinar rhoncus augue a semper. Aenean hendrerit purus a turpis feugiat, eu varius libero pharetra. In enim ipsum, dignissim in fringilla hendrerit, porttitor non dui. Nam interdum nulla gravida, hendrerit neque vel, aliquet nibh.   കൂടുതല്‍ വായിക്കുക…

  • എഴുത്തുകള്‍ കാണുന്നില്ല
മിനിസ് 2
ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേര്
മിനിസ്റ്റർ- സ്ത്രീ
ബഹുമാനപ്പെട്ട & ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ്

സഹായത്തിനുള്ള നമ്പർ

  • ബാലസുരക്ഷാ സഹായനമ്പര്‍ - 1098
  • സ്ത്രീസുരക്ഷാ സഹായനമ്പര്‍ - 1091
  • ക്രൈം സ്റ്റോപ്പർ - 1090
  • പൌരന്മാര്‍ക്കുള്ള ഫോണ്‍ സഹായ കേന്ദ്രം - 155300