അടക്കുക

ധനകാര്യം

ഗവൺമെന്റിന്റെ സേവനത്തിനായുള്ള വേതനം, അവധി, പെൻഷൻ എന്നിവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമങ്ങളുടെ രൂപരേഖയ്ക്കാണ് ധനകാര്യ വകുപ്പ് പ്രധാനമായും ചുമതല വഹിക്കുന്നത്. ഗവൺമെൻറിൻറെ കീഴിൽ വരുന്ന തസ്തികകളുടെ എണ്ണം, ഗ്രേഡിംഗ്, കേഡർ എന്നിവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമങ്ങളും, ഈ നിയമങ്ങൾ ശരിയായി പ്രയോഗിക്കുന്നു; സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, സൗത്ത് ഫിനാൻസിന്റെ തത്വങ്ങളുടെ പ്രയോഗവും; ഗവൺമെൻറ് നൽകുന്ന വായ്പകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഇടപാടുകളുടെയും സാമ്പത്തിക വശത്തെക്കുറിച്ച് ഉപദേശിക്കുക. ക്ഷാമം ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ട്, മറ്റ് പ്രത്യേക ഫണ്ടുകൾ എന്നിവയുടെ സംരക്ഷണം, പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട്, നിക്ഷേപം, അഡ്വാൻസ് തുടങ്ങിയവയുടെ സംരക്ഷണം; നികുതി, ടാഗുകൾ, സെസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫീസ് എന്നിവ ചുമത്തുന്നത്, വർദ്ധനവ്, കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിരോധിക്കൽ എന്നിവയ്ക്കായി എല്ലാ നിർദേശങ്ങളും പരിശോധിക്കുകയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. സർക്കാർ ഗ്യാരണ്ടി എടുക്കാനോ നൽകാനോ എല്ലാ നിർദേശങ്ങളും പരിശോധിക്കുകയും റിപ്പോർട്ട് നൽകുകയും റിപ്പോർട്ട് നൽകുകയും ചെയ്യുക.

ഇനം വിവരണം
മന്ത്രി ഡോ. ടി.എം. തോമസ് ഐസക്ക്
(ധനവും കയർ)
റൂം നമ്പർ 131, രണ്ടാം നില,
നോർത്ത് ബ്ലോക്ക്, സെക്രട്ടറിയേറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം
ഫോൺ: 0471-2333294 & 2333254
മോബ്: 9447733600
ഫാക്സ്: 0471-2334648
ഇ-മെയിൽ: min[dot]fin [at] kerala[dot]gov[dot]in,
drthomasisaac [at] gmail[dot]com
വകുപ്പ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ മെയിൻ ബ്ലോക്ക്
സെക്രട്ടറിയേറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ. മനോജ് ജോഷി
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി
മുറി നമ്പർ 396
ഫോണ്‍ -91 471 2327586, 2518292
ഫാക്സ്: 0471 2326990
മോബ്: 9999311285
ഇ-മെയിൽ: prlsecy[dot]fin at at kerala[dot]gov[dot]in
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി – ധനകാര്യം (വിഭവം) ശ്രീ. സഞ്ജീവ് കൗശിക് ഐഎഎസ്
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി – ധനകാര്യം (വിഭവം)
മുറി നമ്പർ 389
ഒന്നാം നില
മെയിൻ ബ്ലോക്ക്, സെക്രട്ടറിയേറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം
ഫോണ്‍ : 0471- 2331161, 2518058
ഇ-മെയിൽ: secy-res[dot]fin at at kerala[dot]gov[dot]in
സെക്രട്ടറി – ധനകാര്യം (ചെലവ്) ഡോ. ശർമിള മേരി ജോസഫ്
സെക്രട്ടറി – ധനകാര്യം (ചെലവ്)
മുറി നമ്പർ 392
ഒന്നാം നില
മെയിൻ ബ്ലോക്ക്, സെക്രട്ടറിയേറ്റ്
ഫോണ്‍ -0471-2326436, 2518695
മോബ്: 9446528400
ഇ-മെയിൽ info[dot]fin [at] kerala[dot]gov[dot]in
വെബ്സൈറ്റ് www.finance[dot]kerala[dot]gov[dot]in