അടക്കുക

കോവിഡ്-19

 

കോവിഡ് ഹെല്പ് ലൈൻ

ക്രമ നം: വിവരണം ഫോൺ നമ്പർ
1 ജില്ലാ കണ്ട്രോൾ റൂം (9:00 AM – 5:00 PM) 8547715024, 8547705557
2 ജില്ലാ ഓക്സിജൻ വാർ റൂം(24 x 7) 8547715558

ജാഗ്രതാ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്‍:

പരിഭ്രാന്തരകാതെ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക
• ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും , തുമ്മുമ്പോഴും തൂവാല ഉപയോഗിക്കുക
• കൈകള്‍ സോപ്പുപയോഗിച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴുകുക
• ക്വാറന്റൈമനിൽ കഴിയുന്ന പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വൈദ്യസഹായം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ആശുപത്രിയിൽ പോകുന്നതിന് പൊതുഗതാഗതം ഒഴിവാക്കുകയും, വാഹനത്തിനായി ഉടൻ കൺട്രോൾ റൂമുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും വേണം.
• ഇൻകുബേഷൻ പീരീഡ് ആയ 28 ദിവസം കഴിയുന്നതുവരെ വരെ വിദേശത്തു നിന്നു വരുന്നവർ വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഇരിക്കണം. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നതിനു മുമ്പ് അടുത്ത സമ്പർക്കം ഉള്ളവർക്ക് ഈ രോഗം പകരാം. ചൈനയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നവരുമായി അടുത്ത സമ്പർക്കം ഉള്ളവരെയും നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്
• nCoV –നെ സംബന്ധിച്ച തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നല്കുതന്നതും, മെഡിക്കൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള ആളുകളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതും, പോലീസിന്റെ സൈബർ സെൽ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നു, അത്തരം നടപടികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കും.